TECHNICKÝ STAV VOZIDLA

Kromě prověření technického stavu vozidla je třeba pamatovat i na překontrolování jeho povinné výbavy a její případné doplnění podle toho, do které země míříme. Pamatujeme i na dostatečný počet reflexních vest. Přinejmenším jednu vestu (tu pro řidiče) umístíme do kabiny vozidla.

CO S SEBOU

Doplňky, které by měl mít řidič s sebou – sluneční brýle, náhradní pár dioptrických brýlí (užitečné, ve Španělsku a Švýcarsku dokonce povinné), do Francie alkotester. Ostatně není špatné si nejpozději dva tři dny před odjezdem sepsat, co vše s sebou musíme na dovolenou vzít – půjde třeba o léky, také zkontrolujeme platnost osobních dokladů či řidičského průkazu.

ZAVAZADLA A JEJICH ULOŽENÍ

Prostorové možnosti vozidla jsou omezené, stejně tak jeho nosnost. Na dovolenou je tedy dobré brát s sebou opravdu jen to potřebné. Na dno zavazadlového prostoru uložíme zavazadla nejrozměrnější a nejtěžší. Naopak po ruce bychom měli mít vše, co budeme nezbytně cestou potřebovat. A také – pro jistotu – výstražný trojúhelník, lékárničku a reflexní vesty pro spolucestující.

NEZAPOMENOUT NA DŮLEŽITÉ DOKLADY

Na co nezapomenout? Při cestách po EU postačí platný občanský průkaz, řidič musí mít s sebou platný řidičský průkaz. Nezapomeneme na průkaz zdravotní pojišťovny a případné dopojištění nákladů léčebné péče. A také si s sebou vezmeme zelenou kartu a euroformulář záznamu o dopravní nehodě. Rozhodně se vyplatí prověřit, zda máme aktuální telefonické spojení na vaši zdravotní pojišťovnu a také pojišťovnu, u níž máme pojištěno své motorové vozidlo. Také je dobré si ujasnit, na co máme z titulu pojistky motorového vozidla nárok – jedná se například o bezplatnou asistenci při poruše či odtah v případě nehody. Pro případ závažné komplikace je dobré mít s sebou i telefonní číslo českého velvyslanectví v příslušné zemi.

JEDEME VYPŮJČENÝM VOZIDLEM

Někdy se stává, že řidič vypůjčeného vozidla mívá při kontrole v zahraničí problém s doložením oprávněnosti používat cizí vozidlo. Při cestách do ciziny za volantem vypůjčeného automobilu proto rozhodně doporučuji mít u sebe potvrzení, ze kterého vyplývá, že majitel souhlasí s jeho používáním cizí osobou. Na dokladu by měly být dále základní identifikační údaje majitele a osoby, jíž je vozidlo zapůjčeno (jméno a příjmení, datum narození, případně adresa trvalého bydliště), a přirozeně specifikace příslušného vozidla (tovární značka a typ, registrační značka, identifikační číslo vozidla VIN, případně i série a číslo osvědčení o registraci vozidla). Na potvrzení by dále mělo být vyznačeno datum jeho vystavení a samozřejmě i podpis majitele vozidla, optimálně notářsky ověřený. Text dokladu by měl být napsaný anglicky, případně i v jazyce používaném ve státě, na jehož území se bude řidič dlouhodoběji pohybovat.

TRASA

Trasu, po které pojedeme do cílové destinace, pečlivě naplánujeme. Kudy pojedeme, kdy vyrazíme – například s ohledem na možné dopravní komplikace. A také zvážíme, jak dlouho nám bude cesta trvat. Dobu jízdy plánujme s časovou rezervou.