CESTUJÍCÍ V PROSTŘEDCÍCH HROMADNÉ DOPRAVY OSOB

Dle zjištění Evropské komise hrozí seniorům přepravujícím se v autobusech zvýšené riziko vážného úrazu v městském provozu a na křižovatkách. Hlavním důvodem jejich vzniku nejsou dopravní nehody, ale naopak se stávají při nastupování a vystupování, prudkých změnách rychlosti dopravního prostředku či jeho zatáčení a jsou v důsledku uklouznutí nebo klopýtnutí (zakopnutí).

Nepřekvapí, že větší riziko hrozí stojícím seniorským pasažérům než těm sedícím. Uvedené události vedou nadprůměrně často k úrazům hlavy a dolních končetin.

Při přepravě autobusem obecně hrozí seniorům 1,27x větší riziko úmrtí ve srovnání s mladšími osobami. Obzvláště ohrožení jsou pak senioři ve věku nad 75 let, kdy ve srovnání s osobami ve středním věku je riziko vzniku smrtelného úrazu vyšší 1,87x. Více než polovinu obětí tvoří ženy. Pokud podrobněji srovnáme riziko úmrtí seniorů podle pohlaví, u osob ve věku od 65 do 74 let je pravděpodobnost vzniku smrtelného úrazu ženy vyšší cca 1,5x. U jedinců ve věku 75 a výše jsou naopak muži ohroženější cca 2,1x více. Zvýšená závažnost úrazů osob ve věku 65+ ve srovnání s mladšími ročníky je dána větší fyzickou zranitelností seniorů a často i nevhodným uspořádáním interiérů prostředků hromadné přepravy osob.

Hlavní zásady bezpečného cestování autobusem a tramvají

 • Při čekání na autobus či tramvaj je třeba stát dostatečně daleko od okraje vozovky, resp. chodníku či nástupního ostrůvku. Doporučuje se alespoň metrový odstup.
 • Před zahájením nástupu je třeba dát přednost vystupujícím cestujícím.
 • Pokud má senior pohybové potíže, měl by přednostně nastupovat/vystupovat dveřmi v části vozidla, kde je snížená podlaha.
 • V ostatních případech raději tam, kde ho řidič po celou dobu nastupování či vystupování vidí (optimální jsou přední dveře). Přece jen tato operace trvá déle. Zvláště pak za snížené viditelnosti a při oblečení starší osoby do tmavého oblečení hrozí, že ji řidič přehlédne. Následkem může být přinejmenším přivření mezi dveře a následný úraz. Horší variantou je, že senior bude zavřenými dveřmi zachycen a vtažen pod rozjíždějící se vozidlo.
 • Při potížích spojených s nastupováním či vystupováním může senior požádat o pomoc jinou osobu.
 • Při jízdě se snažte sedět, preferujte místa vyhrazená pro starší a invalidní cestující. Pokud to není možné, vyhledejte pevnou tyč k držení, postavte se bokem ke směru jízdy, trochu rozkročte nohy a pevně uchopte tyč či držadlo (nejlépe oběma rukama).
 • Při cestování dálkovým autobusem vybaveným bezpečnostními pásy se vždy připoutejte.
 • Po vystoupení z autobusu či tramvaje jste se stali chodci. Při případném přecházení vozovky vždy dodržujte příslušná pravidla.
 • Je třeba vyvarovat se přecházení těsně před autobusem či tramvají. Jednak může přecházející osobu přehlédnout řidič prostředku hromadné přepravy, jednak přecházející osobu nevidí řidiči ostatních vozidel.
 • Ze zastávky na druhou stranu silnice přecházejme po přechodu pro chodce (resp. využijme podchod či nadchod).
 • Vždy přecházejme až po odjetí autobusu či tramvaje, kterými jsme přijeli. Ze zastávky může současně vyjíždět více vozidel, přecházejme až po odjetí posledního z nich.
 • Nikdy nepřecházejme mezi dvěma tramvajemi. Smrtelným rizikem může být i přecházení v bezprostřední blízkosti za tramvají přes protisměrné koleje. Řidič tramvaje přijíždějící z druhé strany nemá šanci na náhle se objevivšího chodce zareagovat. Naprostým šílenstvím je přecházet mezi dvěma vozy jedné tramvajové soupravy.
 • A pamatujme, že na přechodu pro chodce má přednost tramvaj. Vždy!