ŘIDIČ A SPOLUJEZDEC V OSOBNÍM AUTOMOBILU

Seniory ohrožuje jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také postupný úbytek psychických a fyzických schopností. V konečném důsledku pak s narůstajícím věkem stoupá riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. Při působení stejné síly jsou osoby ve věku nad 75 let vystaveny třikrát většímu riziku vzniku smrtelného zranění než osmnáctiletí.

Nejohroženější jsou senioři jako cyklisté, výrazně méně nebezpečí jim hrozí při přepravě automobily. Obecně pak jsou osoby ve věku nad 65 let dvakrát více vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně narůstá – ohrožení je vyšší více než 16x. Na uvedené údaje je třeba nahlížet v obecné rovině. Kondice mnohých sedmdesátníků je ovšem nejednou lepší než osob o generaci mladších.

Zatímco podíl žen na celkovém počtu usmrcených v EU činí cca 24 %, seniorky čelí zvýšenému riziku – jejich podíl je zhruba 38%. S postupujícím věkem narůstá fyzická zranitelnost, více u žen než u mužů. Ženy se navíc v průměru dožívají vyššího věku.Téměř každý druhý senior (43 %) bývá po nehodě hospitalizován, zatímco u mladších jedinců se jedná zhruba o třetinu (32 %). Délka pobytu v nemocnici je u seniorů o polovinu delší. Nejtypičtějším zraněním seniora je fraktura, a to v celých 42 % případů. To je o 50 % více než u mladších osob.

Řidič senior

Ve srovnání s osobami ve středním věku senioři častěji jednají zbrkle, potřebují více času k provedení zamýšleného manévru a častěji opominou provést potřebný úkon. To bývá často na složitějších křižovatkách v době, kdy je silný provoz. Řidič senior potřebuje více času na vyřešení náročnější řidičské situace. Volí pomalejší tempo jízdy, vše si důkladně promýšlí, na hlavní silnici vjíždí až v okamžiku, kdy má naprostou jistotu, že nemůže dojít ke vzniku rizikové situace. Pokud je však na něho tlačeno, aby jednal ve svižnějším tempu, může opomenout provést důležitý řidičský úkon (např. nezapne blinkr), na hlavní silnici vjede i přes přesvědčení, že provádí nebezpečný manévr.

Za nejnebezpečnější místa na silnici pro řidiče ve věku 65+ jsou považovány složitější křižovatky. Často se jedná o místa náročná na schopnost řidiče orientovat se v prostoru, včas zvolit správný jízdní pruh. A pochopitelně jde o místa s čilým provozem. To vše je pro seniory za volantem velmi náročné. Musejí řešit komplexní řidičské situace ve svižném tempu. Pokud dávají přednost v jízdě, okolí na ně tlačí, aby vše vyřešili ve svižném tempu. Vše samozřejmě musí proběhnout bez jediné chybičky. Přitom řada starších šoférů má snížené kognitivní, senzorické i fyzické schopnosti.

Senioři si bývají vědomi svých omezení. Své slabiny kompenzují celoživotními zkušenostmi. Dodržují předpisy, jednají defenzívně, snaží se minimalizovat možná rizika. Jejich podíl na nehodách v důsledku nezvládnutí vozidla, nepřiměřené rychlosti jízdy, riskantního předjíždění či alkoholu za volantem je podprůměrný. Raději jezdí v době, kdy je menší provoz, rovněž tak se snaží nevyjíždět v době, kdy panuje nepříznivé počasí či za snížené viditelnosti. Senioři raději než po dálnicích, jezdí po paralelních pozemních komunikacích nižší kategorie. Seniorní řidiči ve srovnání s těmi mladšími mají výrazně méně problémů s překračováním předepsané rychlosti jízdy, rozptylováním se za volantem aktivitami nesouvisejícími se silničním provozem a alkoholem za volantem. Rovněž důsledněji používají bezpečnostní pásy.

Bezpečnost automobilů, asistenční systémy


Prvky aktivní bezpečnosti
Pokud si budete pořizovat nové nebo ojeté auto, je dobré vědět, že v dnešní době existuje řada asistenčních systémů, které řidičům výrazně ulehčí řízení a zvýší jejich bezpečnost. Mezi systémy aktivní bezpečnosti patří:

Elektronický stabilizační systém (ESP) minimalizuje riziko ztráty kontroly nad vozidlem za zhoršených adhezních podmínek či v extrémních jízdních. Jakmile systém zaznamená odchylku od zvolené jízdní stopy (může se jednat např. o začínající smyk), automaticky zasáhne, a tím umožní řidiči udržet si nadvládu nad vozidlem.ABS jedná se o systém, který zabraňuje zablokování kola, a tím zlepšuje řiditelnost vozidla při brzdění.

Asistent jízdy v kolonách (Front Assistant) sleduje prostor před vozem a v případě hrozící kolize aktivuje brzdový systém pro zmírnění následků potenciální nehody.

Systém sledování jízdního pruhu (Lane Assist) tento systém pracuje od rychlosti cca 65 km/hod a snižuje riziko nechtěného opuštění jízdního pruhu. Pokud identifikuje nechtěné opuštění jízdního pruhu, provede korekci a jedoucí vozidla navrací zpět do jízdního pruhu.

Kontrola mrtvého úhlu (Blind Spot Detect) systém varuje před vozy nacházejícími se v tzv. mrtvém úhlu. Rozsvícením LED symbolu v příslušném vnějším zpětném zrcátku upozorní řidiče na vozidla nacházející se v mrtvém úhlu nebo blížící se zezadu.

Adaptivní tempomat (Adaptive Cruise Control) udržuje nastavenou rychlost jízdy při zachování bezpečného odstupu od vpředu jedoucího vozu.

Funkce nouzové brzdy City systém sleduje prostor před vozem a je aktivní při nízkých rychlostech (do cca 30-35 km/hod). Pokud hrozí kolize s překážkou před jedoucím vozidlem, systém vůz neprodleně automaticky zabrzdí.

Multikolizní brzda (Multi Collision Brake) zabraňuje tomu, aby vůz po nárazu – neřízen a nebrzděn – pokračoval v jízdě. Tak se výrazně snižuje riziko druhotné kolize.

Systém k rozpoznání únavy řidiče (Driver Alert) jednou z nejčastějších příčin vzniku nehod je únava řidiče. Tento systém sleduje styl řízení a z případných odchylek usuzuje na pokles koncentrace řidiče.

Systém nočního vidění (Night Vision) jedná se o systém pro vidění v noci založený na principu infračerveného záření.

Adaptivní světlomety uvedený systém umožňuje optimalizovat svícení předních světlometů v závislosti na konfiguraci vozovky. Rovněž tak detekuje protijedoucí vozidla a upraví světelný kužel tak, aby nebyli oslňováni protijedoucí řidiči a aby současně řidič příslušného vozidla měl zajištěn dostatečný dohled.

Rozpoznávání dopravních značek systém řidiče průběžné informuje o aktuálním dopravním značení.

Systém rozpoznávání chodců a cyklistů systém dokáže rozpoznat chodce či cyklistu v jízdní dráze vozidla. Pokud řidič včas nezareaguje, vůz jej na nebezpečí střetu upozorní a případně automaticky aktivuje brzdy

Bezpečnostní funkce MyKey systém umožňuje nastavit a omezit některé funkce vozidla – například omezovat maximálně dosažitelnou rychlost či zabránit nastartovat motor před zapnutím bezpečnostních pásů apod.

Automatický parkovací asistent parkovací asistent během jízdy změří parkovací místo a oznámí řidiči, zda se do něj vůz vejde. Následně může řidiči pomoci tím, že kompletně převezme řízení vozidla, řidič pouze ovládá pedál plynu a brzdy.

Systém upozornění na vozidla blížící se z boku dokáže řidiče vyjíždějící z parkovacího místa upozornit na vozidla blížící se z boku. Dokáže upozornit na vozidla vzdálená až 30 metrů.

Navigační systém kvalitní navigační systém umožňuje zkrátit délku trasy či dobu jízdy. Navíc řidiči nemusí během jízdy složitě vyhledávat správnou cestu do cíle, a tak se mohou více věnovat situaci v silničním provozu.

Systémy pasivní bezpečnosti jsou například:

  • Aktivní ochrana cestujících (Crew Protect Assistant)

    zdroj: YouTube

  • Systémy chránící chodce v případě střetu s vozidlem

    zdroj: YouTube

  • Bezpečnostní pásy
  • Airbagy
  • Dětské autosedačky
  • Prevence poranění krční páteře