Aktuality
projektu

Náš projekt je neustále v pohybu a každý den se kolem něj děje něco nového – přednášky v různých městech, natáčení spotů, herecké zkoušky či změny programu. Níže se dozvíte, co se právě děje.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte nám, abychom vás přivítali u dalších dvou ročníků projektu Senior bez nehod!

Jedná se o unikátní, ryze český, osvětový projekt, který je zaměřený na bezpečnost seniorů v dopravě. O jeho výjimečnosti svědčí i to, že byl v r. 2020 prezentován na kongresu FIA (Mezinárodní automobilová federace), protože nic podobného, co by se tak komplexně zaměřovalo na bezpečnost seniorů v dopravě, na světě neexistuje.

První projekt Senior bez nehod proběhl v letech 2018 a 2019 byl velmi úspěšný i prospěšný, což výraznou měrou přispělo k tomu, že pokračuje i v letech 2020 a 2021. Páteří projektu byla série 304 divadelních přednášek po celé ČR, které shlédlo 19 208 seniorů a náš tým urazil 91 747 km. Na těchto přednáškách se diváci formou odborného výkladu kombinovaného se zábavnými scénkami a instruktážními videi seznámili s problematikou a bezpečností seniorů v rolích chodců, řidičů, cyklistů a cestujících MHD. Nezapomnělo se ani na pohled dopravního psychologa, který diváky seznámil s tím, co pro účastníky dopravního provozu znamená přirozené stárnutí, užívání léků či netolerance mladší generace. Diváci byli seznámeni i s nejnovějšími trendy v oblasti asistenčních systémů pro řidiče. Z přednášek, které byly pro návštěvníky zdarma, si diváci odnesli i tištěné brožury s přehledně zpracovanými výše uvedenými tématy.

Premiérovou divadelní přednášku budete mít možnost zhlédnout 21. 9. 2020 v Hlučíně (link na kalendář akcí). V dnešní nejisté koronavirové době je však třeba počítat s náhlými a chaotickými změnami ohledně účasti na veřejných vystoupeních. To je něco, co neumíme ovlivnit. Sledujte proto naše webové stránky, kde budou vždy aktuální informace.

Současný Senior bez nehod přichází celý v novém. Divadelní přednášku jsme udělali ještě zajímavější a zábavnější – v mnohém jsme naslouchali vašim připomínkám a podnětům. Přinášíme novou grafiku, nové webové stránky a nové TV spoty. Spolupracovali s námi špičkoví odborníci v oblasti bezpečnosti v dopravě: pan plukovník Mgr. Bc. Jiří ZLÝ, MBA, ředitel Služby dopravní policie ČR, pan Bc. Roman BUDSKÝ, BA (Hons), MBA., přední český dopravní expert a pan Doc. MUDr. Dr. med. Aleš HAHN, CSc., emeritní přednosta ORL klinik FNKV a 3. LF UK, Canadian Medical, Fortmedica Praha, přední česká kapacita na tzv. bičový syndrom.

Součástí projektu je TV, rozhlasová, tisková a online kampaň, jejíž tvářemi nadále zůstávají herečka Jaroslava Obermaierová a herec a zpěvák Jiří Štědroň.

Ať už se s naším projektem Senior bez nehod seznámíte osobně na jedné z divadelních přednášek nebo zprostředkovaně díky těmto webovým stránkám, věříme, že vám pomůže lépe a hlavně bezpečněji se orientovat v současném složitém dopravním provozu. Pamatujte, že jako řidiči, chodci, cyklisté nebo cestující hromadnou dopravou byste se měli vždy chovat OHLEDUPLNĚ A BEZPEČNĚ!

Váš

Senior bez nehod