Projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě

V letech 2018 a 2019 proběhne osvětový neziskový projekt s názvem Senior bez nehod, jehož cílovou skupinou budou lidé starší 65 let.

Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. V roce 2015 tvořili senioři v celkové populaci České republiky 18 %, přičemž jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod dosáhl 24 %. Očekává se, že v roce 2030 bude až 30 % populace starší 65 let.

Dalším faktorem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65-74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30-49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 16x vyšší.

Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
 

Cíle kampaně

Cílem projektu je snížit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí o této problematice. Informovat jaká jsou specifika chování seniorů v provozu a doporučit opatření, jež by měla přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích. Seznámit s potenciálem moderních asistenčních systémů motorových vozidel, připomenout pravidla silničního provozu, poukázat na vedlejší účinky léků a zdravotních omezení vyplývajících z věku účastníka silničního provozu.

Kromě 300 edukativních přednášek po celé České republice bude součástí projektu i mediální kampaň (TV, rádio, tisk, internet). Kampaň není zaměřena pouze na seniora v roli řidiče, ale také chodce, cyklisty a cestujícího prostředky hromadné dopravy.

Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou distribuovány vzdělávací balíčky a ty poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů.

Nejbližší termíny přednášek

Zúčastněte se našeho divadelního představení i Vy.

Zlín - ZLÍNSKÝ KLUB 204 19. 11. 2018
Palkovice - Kulturní dům Palkovice 20. 11. 2018
Město Albrechtice - Komunitní dům Senvita 21. 11. 2018

Více informací a také všechny termíny přednášek naleznete zde.

Jaroslava Obermaierová a Jiří Štědroň

Tvářemi kampaně kteří Vás blíže seznámí s problematikou řízení v pozdějším věku jsou herečka Jaroslava Obermaierová a herec Jiří Štědroň.

Senior Bez Nehod

300 EDUKATIVNÍCH
PŘEDNÁŠEK

MEDIÁLNÍ DOSAH KAMPANĚ
až 1 900 000 SENIORŮ

ÚČAST SENIORŮ V KAMPANI
přibližně 18 000 SENIORŮ

Předpokládá se mediální dosah kampaně na většinu ze zhruba 1 900 000 seniorů žijících v ČR a účast přibližně 18 000 seniorů na přednáškách.

Předpokládá se mediální dosah kampaně na většinu ze zhruba 1 900 000 seniorů žijících v ČR
a účast přibližně 18 000 seniorů na přednáškách.

Projekt Senior bez nehod je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
Generálními partnerem tohoto projektu je pojišťovna Kooperativa. Záštitu nad akcí potvrdil BESIP.