Divadelní přednášky

Na těchto přednáškách se diváci formou odborného výkladu kombinovaného se zábavnými scénkami a instruktážními videi seznámili s problematikou a bezpečností seniorů v rolích chodců, řidičů, jejich pasažérů, cyklistů a cestujících MHD.

200

Divadelních přednášek

1900000

Oslovených seniorů v kampani

18000

Návštěvníků přednášek

PROJEKT NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SENIORŮ V DOPRAVĚ

V letech 2018 a 2019 proběhl osvětový neziskový projekt s názvem Senior bez nehod, jehož cílovou skupinou byli lidé starší 65 let.

Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi.

V roce 2015 tvořili senioři v celkové populaci České republiky 18 %, přičemž jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod dosáhl 24 %. Očekává se, že v roce 2030 bude až 30 % populace starší 65 let.

Dalším faktorem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65-74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30-49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 16x vyšší.

CÍLE KAMPANĚ

Cílem projektu je snížit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí o této problematice. Informovat jaká jsou specifika chování seniorů v provozu a doporučit opatření, jež by měla přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích. Seznámit s potenciálem moderních asistenčních systémů motorových vozidel, připomenout pravidla silničního provozu, poukázat na vedlejší účinky léků a zdravotních omezení vyplývajících z věku účastníka silničního provozu.

Kromě 200 edukativních přednášek po celé České republice bude součástí projektu i mediální kampaň (TV, rádio, tisk, internet). Kampaň není zaměřena pouze na seniora v roli řidiče, ale také chodce, cyklisty a cestujícího prostředky hromadné dopravy.

Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou distribuovány vzdělávací balíčky a ty poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů.

Nejbližší termíny přednášek

Kopřivnice – 21. 10. 2021 – Kulturní dům Kopřivnice (Obránců míru 368, Kopřivnice) 10:00

Kostelec nad Orlicí – 19. 10. 2021 – Komunitní centrum (Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí) 14:00

Dobruška – 19. 10. 2021 – Společenské centrum Kino 70 (Komenského 70, Dobruška) 09:00

Tváře projektu

Tvářemi kampaně kteří vás blíže seznámí s problematikou řízení v pozdějším věku jsou herečka Jaroslava Obermaierová a herec Jiří Štědroň.

 

 

Předpokládá se mediální dosah kampaně na většinu ze zhruba
1 900 000 seniorů žijících v ČR a účast přibližně 18 000 seniorů na přednáškách.
Projekt Senior bez nehod je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
Generálními partnerem tohoto projektu je pojišťovna Kooperativa. Záštitu nad akcí potvrdil BESIP.