Dle zjištění Evropské komise hrozí seniorům přepravujícím se například v autobusech zvýšené riziko vážného úrazu v městském provozu a na křižovatkách. Hlavním důvodem jejich vzniku nejsou dopravní nehody, ale naopak se stávají při nastupování a vystupování, prudkých změnách rychlosti dopravního prostředku či jeho zatáčení a jsou v důsledku uklouznutí nebo klopýtnutí (zakopnutí).

Nepřekvapí, že větší riziko hrozí stojícím seniorským pasažérům než těm sedícím. Uvedené události vedou nadprůměrně často k úrazům hlavy a dolních končetin.

Zvýšená závažnost úrazů osob ve věku 65+ ve srovnání s mladšími ročníky je dána větší fyzickou zranitelností seniorů a často i nevhodným uspořádáním interiérů prostředků hromadné přepravy osob.

HLAVNÍ ZÁSADY BEZPEČNÉHO CESTOVÁNÍ AUTOBUSEM A TRAMVAJÍ

Při čekání na autobus či tramvaj je třeba stát dostatečně daleko od okraje vozovky, resp. chodníku či nástupního ostrůvku. Doporučuje se alespoň metrový odstup.

Před zahájením nástupu je třeba dát přednost vystupujícím cestujícím.

Pokud má senior pohybové potíže, měl by přednostně nastupovat/vystupovat dveřmi v části vozidla, kde je snížená podlaha.

V ostatních případech raději tam, kde ho řidič po celou dobu nastupování či vystupování vidí (optimální jsou přední dveře). Přece jen tato operace trvá déle. Zvláště pak za snížené viditelnosti a při oblečení starší osoby do tmavého oblečení hrozí, že ji řidič přehlédne. Následkem může být přinejmenším přivření mezi dveře a následný úraz. Horší variantou je, že senior bude zavřenými dveřmi zachycen a vtažen pod rozjíždějící se vozidlo.

Při potížích spojených s nastupováním či vystupováním může senior požádat o pomoc jinou osobu.

Při jízdě se snažte sedět, preferujte místa vyhrazená pro starší a invalidní cestující. Pokud to není možné, vyhledejte pevnou tyč k držení, postavte se bokem ke směru jízdy, trochu rozkročte nohy a pevně uchopte tyč či držadlo (nejlépe oběma rukama).

Při cestování dálkovým autobusem vybaveným bezpečnostními pásy se vždy připoutejte.

Po vystoupení z autobusu či tramvaje jste se stali chodci. Při případném přecházení vozovky vždy dodržujte příslušná pravidla.

Je třeba vyvarovat se přecházení těsně před autobusem či tramvají. Jednak může přecházející osobu přehlédnout řidič prostředku hromadné přepravy, jednak přecházející osobu nevidí řidiči ostatních vozidel.

Ze zastávky na druhou stranu silnice přecházejme po přechodu pro chodce (resp. využijme podchod či nadchod).

Vždy přecházejme až po odjetí autobusu či tramvaje, kterými jsme přijeli. Ze zastávky může současně vyjíždět více vozidel, přecházejme až po odjetí posledního z nich.

Nikdy nepřecházejme mezi dvěma tramvajemi. Smrtelným rizikem může být i přecházení v bezprostřední blízkosti za tramvají přes protisměrné koleje. Řidič tramvaje přijíždějící z druhé strany nemá šanci na náhle se objevivšího chodce zareagovat. Naprostým šílenstvím je přecházet mezi dvěma vozy jedné tramvajové soupravy.

A pamatujme, že na přechodu pro chodce má přednost tramvaj. Vždy!