Ing. Klára Lošťáková
Produkční projektu
tel.: 606 065 385
e-mail: info@seniorbeznehod.cz

Předpokládá se mediální dosah kampaně na většinu ze zhruba 1 900 000 seniorů žijících v ČR
a účast přibližně 18 000 seniorů na přednáškách.

Projekt Senior bez nehod je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
Generálními partnerem tohoto projektu je pojišťovna Kooperativa. Záštitu nad akcí potvrdil BESIP.